Toimivat lähipalvelut – osaava henkilökunta

Toimiva terveydenhuolto; neuvola, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito – Hoitoon pääsy varmistettava, vähintäänkin lakisääteisten aikarajojen puitteissa.

Hyvinvointialueiden rahoituksesta on huolehdittava. Hoitajapulaan on löydettävä ratkaisut nopeasti.
Alan veto- ja pitovoiman puolesta on tehtävä työtä.

Vanhusten ja vammaisten inhimillinen arki turvattava riittävin tukipalveluin ja tarpeen mukaisilla asumispalveluilla.

Nopean puuttumisen mallia kehitettävä lasten ja nuorten palveluiden saatavuudessa. Liian moni lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista ja yksinäisyydestä apua saamatta.

Sitoudun puolustamaan riittäviä resursseja opiskelijahuollossa, kuraattori – ja psykologipalveluissa riippumatta

asuinpaikasta. Perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen tarvitaan tahtotilaa ja räätälöityjä tukitoimia. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus!

"Maatalouden tila lähtee ruohonjuuritasolta, jonka olen valmis viemään mukanani eduskuntaan!"
 

Metsät ja energia

Suomessa on hoidettu metsiä kautta aikojen kestävästi. Metsien hakkuiden ja puun käytön päätösvalta on säilytettävä metsänomistajilla. Suomessa on toimiva lainsäädäntö – metsänomistajat saavat apua ja neuvoa metsänhoitoyhdistyksiltä.

Uudet innovaatiot ja kehittynyt teknologia mahdollistaa puun käytölle uusia lukemattomia mahdollisuuksia, niiden myötä saamme uusia työpaikkoja ja myös ympäristölle kestävämpiä vaihtoehtoja.

Puun ja turpeen käyttäminen lämmöntuotantoon on sallittava tulevaisuudessakin – Emme voi luottaa tuontienergiaan. Turpeen käyttäminen kuivikkeena eläintiloilla ja kasvihuoneissa kasvualustoina tulee sallia.

Kasvava metsä sitoo hiiltä ja turve on uusiutuva energiamuoto. Eduskunnan täytyy korjata tekemänsä virhe turpeen osalta, turve on uusiutuvaa. Tuuli- ja aurinkovoiman käyttö lisääntyy, mutta talvipakkasilla emme voi olla niiden tuotannon varassa. Biokaasulaitoksien rakentaminen lisääntyy maaseudulla ja ne ovat erittäin hyvä lisä energiantuotannossa.

Arjen sujuvuus

Ihmisten arjen tulee olla sujuvaa riippumatta siitä missä asuu ja minkä kokoinen perhe on. Suomessa yksinasuvia on noin 1,3 miljoonaa, osa asuu yksin omasta tahdostaan liian moni tahtomattaan. Yksinasuvien elämän haasteisiin, arjen tilanteisiin tulee löytyä matalankynnyksen tukipalveluita.

”Yhdessä tekemisen meininki on minulle tuttua niin kotoa,
työpaikalta kuin harrastuksieni parista, yhdessä rakastamamme kotimaa ja sen kansa nostetaan
tämän hetkisestä suosta

kuivalle maalle!”

Puolustus ja turvallisuus

Vaasan vaalipiirissä on hyvä ja turvallista asua. Suomen maanpuolustus on pidettävä kunnossa, vaikka liitymme Natoon. Sitoudun puolustamaan riittäviä resursseja maanpuolustukselle sekä yleistä asevelvollisuutta.

Talous

Suomen valtio on velkaantunut järisyttävästi. Velanottamisessa on toimittava vastuullisesti ja velkoja on pystyttävä lyhentämään. Emme voi jättää niitä lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi. Sitoudun talouden tervehdyttämiseen ja leikkaukset tulee tehdä oikeudenmukaisesti.

”Sopivasti arkea ja juhlaa, jotta yhteistyömme sujuu kitkatta!”

Autoilu

Pitkien etäisyyksien maassa tarvitsemme autoja liikkumiseen ja tavaroiden kuljettamiseen. Autoilun kustannuksia täytyy laskea ja dieselautojen verosta täytyy luopua. Biodieselin tankkauspisteitä on saatava enemmän. Sähköautojen käyttö lisääntyy, mutta kaikilla ei ole varaa niiden ostamiseen. Kohtuuhintaista polttoainetta on riitettävä kaikille!

© Valokuvaus Tuulia N / www.tuulian.net

Yrittäjyys ja elinvoima

Yrittäjät ovat yhteiskuntamme kivijalka. Puolustan yrittäjyyttä, eikä yritysten verotusta saa kiristää. Meillä ei ole varaa liputtaa yrityksiämme ulkomaille!

Työn vastaanottamisen on oltava kannattavampaa kuin jättää töihin lähtemättä. Työvoimapula vaivaa monella alalla. Koulutuksen täytyy vastata työpaikkojen tarpeisiin nopeasti ja ketterästi.

Etätyö ja kaksoiskuntalaisuus tuovat elinvoimaan varsinkin maaseudulle. Turhasta ja monimutkaisesta byrokratiasta on luovuttava ja joustavat työmarkkinat sallittava.

EtusivuVaaliteesit